USG niekorzystnie wpływa na rozwój mózgu u płodu?

Jeden z ośrodków badawczych przedstawił wyniki badań, z których wynika, że ultradźwięki mogą niekorzystnie wpływać na rozwój mózgu u płodu. W przypadku życia płodowego najsilniejszym źródłem emitowania ultradźwięków jest ultrasonograf wykorzystywany w każdym gabinecie ginekologicznym.

Naukowcy badali 335 nienarodzonych płodów myszy, które narażano na działanie ultradźwięków. Okazało się, że wiele z tych płodów po przyjściu na świat wykazywało zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego. Przyczyną takiego stanu rzeczy zdaniem badaczy jest wywołana czynnikami środowiskowymi (w tym przypadku ultradźwiękami) nieprawidłowa migracja intensywnie dzielących się komórek nerwowych. W toku badań okazało się, że w przypadku ciężarnych myszy poddawanych 30 minutowej ekspozycji na fale ultradźwiękowe komórki nerwowe ich płodów “wędrowały” w niewłaściwym kierunku.

Naukowcy pod wodzą dr Rakic zapowiadają dalsze badania nad wpływem fal ultradźwiękowych na mózg innych zwierząt – w tym na mózgi szympansów. Chcą tym samym odpowiedzieć na pytanie czy zaobserwowane zaburzenia migracji neuronów  u myszy mogą dotyczyć również mózgu człowieka.

Inni badacze zwracają uwagę, że płyn owodniowy może być doskonałym przetwornikiem dla energii dźwiękowej, a ultradźwięki emitują bardzo silne fale dźwiękowe. Długotrwałe działanie tej nienaturalnie silnej energii dźwięku jest w przypadku płodów zupełnie niepoznane.

Źródło:

http://www.naturalnews.com/019910_ultrasound_infant_health.html

http://www.pnas.org/content/103/34/12903

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s