Nieszczepione dzieci nie będą wpuszczane do szkół?!

Jak podaje portal gazeta.pl posłanka Platformy Obywatelskiej prof. Alicja Chybicka jest zdania, że niezaszczepione dzieci nie powinny być wpuszczane do szkół(!). Prawnicy wskazują jednak, że takie postępowanie nie byłoby zgodne z prawem.

apprentice-1694970_1920

Posłanka powołuje się na przykład amerykański, gdzie wprowadzono surowe sankcje za nieszczepienie dzieci. Jedną z nich jest zakaz uczęszczania do publicznych szkół i przedszkoli dzieci, które nie przeszły obowiązkowego programu szczepień. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w Stany Zjednoczone należą do państw, w których wypłacono rekordowo wysokie odszkodowania rodzicom dzieci cierpiących na ciężkie odczyny poszczepienne.

Od dłuższego czasu w mediach głównego nurtu prowadzona jest szeroko zakrojona akcja, mająca na celu zdyskredytowanie przeciwników nowego programu szczepień. W tym celu przekazywano fałszywe statystyki o zarejestrowanych w Polsce niepożądanych odczynach poszczepiennych (NOP)  Rzekoma mała ilość “NOP-ów” związana jest z tym, że nadal mały odsetek rodziców wiąże niepokojące objawy ze szczepieniem, a jeszcze mniejsza część potrafi zgłosić działanie niepożądane do producenta. Ponadto  uderzające jest przyzwolenie przepisów polskiego prawa na fakt, że lekarz jest niejako zwolniony z odpowiedzialności za niepoinformowanie pacjenta o możliwych skutkach ubocznych. Poniżej cytujemy artykuł z  portalu  Medycyna Praktyczna:

Jednocześnie „nie można domagać się od lekarza, by uprzedzał pacjenta o wszelkich mogących wystąpić komplikacjach, zwłaszcza takich, które zdarzają się niezmiernie rzadko, mając charakter incydentalny” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2010 r. II CSK 117/10). W innym wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, iż: „sama aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej informacji, nie może być traktowana jako zgoda w rozumieniu art. 32 i 34 ustawy z 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r. III CSK 227/1).

Źródło: Pełny tekst artykułu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s