Polska pod dyktaturą korporacji! [VIDEO]

Wszystko wskazuje na to, że 27 października zostanie podpisana umowa gospodarczo-handlowa między Unią Europejską a Kanadą – CETA. Dla wielu rozwijających się gospodarek m.in. polskiej oznacza ona wielką katastrofę. Jakie zagrożenia dla przeciętnego obywatela niesie ze sobą ta międzynarodowa umowa? Prognozy dotyczące umowy CETA nie są zachęcające. Doświadczenia płynące z bliźniaczej umowy między USA, Kanadą a Meksykiem (NAFTA) dają…