USG niekorzystnie wpływa na rozwój mózgu u płodu?

Jeden z ośrodków badawczych przedstawił wyniki badań, z których wynika, że ultradźwięki mogą niekorzystnie wpływać na rozwój mózgu u płodu. W przypadku życia płodowego najsilniejszym źródłem emitowania ultradźwięków jest ultrasonograf wykorzystywany w każdym gabinecie ginekologicznym. Naukowcy badali 335 nienarodzonych płodów myszy, które narażano na działanie ultradźwięków. Okazało się, że wiele z tych płodów po przyjściu…