Wygoda okupiona śmiercią

Historia mizoprostolu jest tragicznym dowodem na poparcie tezy, że nie powinno się stosować leku, który nie został dokładnie przebadany. Szkoda, że musiały się o tym przekonać ciężarne, którym na skutek stosowania leku pękła macica, doszło u nich do zatoru płynem owodniowym lub “szczęśliwie” narażone były wyłącznie na obfite krwawienia. Cudowna tabletka? W latach dziewięćdziesiątych zawrotną…

Tak koncerny zastraszają ciężarne!

Badania populacyjne w zachodniej Europie wykazały, że konflikt serologiczny dotyczy 1,2% wszystkich ciąż, przy czym istotne klinicznie objawy dotykają tylko 0,4% ciężarnych kobiet. Mimo to w Polsce “złotym standardem” staje się podawanie immunolobuliny anty-D wszystkim ciężarnym, nawet tym u których prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu jest bliskie zeru! Konflikt czynników Rh – z czym to się je?…

Ta ustawa uderzy w kobiety ciężarne! Podpisz petycję do Premier RP!

Ministerstwo Zdrowia po kryjomu zmieniło ustawę o działalności leczniczej i zlikwidowało opiekę okołoporodową. Oznacza to, że prawa Polek spodziewających się dziecka nie będą chronione przez żaden dokument. Co w praktyce oznacza ta “dobra zmiana”? Prace nad opracowaniem Standardów opieki okołoporodowej ruszyły w 2007r. z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia św. prof. Zbigniewa Religii. Powołał on zespół ekspertów…