Leki płyną z naszych kranów? [VIDEO]

 Rewolucja technologiczna i rozwój nowoczesnej farmakologii przez wielu uznawane są za kamień milowy w historii gatunku ludzkiego. Niewielu jednak zwraca uwagę na ogromne koszty tego postępu- choćby niebagatelną ilość farmaceutycznych odpadów, które codzienne deponowane są środowiska naturalnego. Wielu naukowców jest zdania, że regulacje prawne zastosowane w USA i UE nie zabezpieczają w sposób zadowalający społeczeństwa przed toksycznym…