Dzieci królikami doświadczalnymi koncernów farmaceutycznych

W opinii wielu ludzi badania kliniczne są motorem rozwoju farmakologii i nowoczesnych metod terapii. Niestety postęp ten odbywa się często kosztem zdrowia i życia innych. Fakt ten jest często przemilczany przez koncerny, rządy i środowiska medyczne. Ofiary ludzi na których badane są nowe leki są niejako wpisane w bilans zysków i strat. Co gorsza najwyższą…