Dzieci królikami doświadczalnymi koncernów farmaceutycznych

W opinii wielu ludzi badania kliniczne są motorem rozwoju farmakologii i nowoczesnych metod terapii. Niestety postęp ten odbywa się często kosztem zdrowia i życia innych. Fakt ten jest często przemilczany przez koncerny, rządy i środowiska medyczne. Ofiary ludzi na których badane są nowe leki są niejako wpisane w bilans zysków i strat. Co gorsza najwyższą…

Chemioterapia zabija!

Doniesienia brytyjskich badaczy mogą być punktem zwrotnym współczesnej onkologii. Ich badania wskazują, że nawet  50% chorych przyjmujących chemioterapię umiera na skutek skutków ubocznych leków cytostatycznych, a nie z powodu samej choroby nowotworowej!Naukowcy zbadali chorych na nowotwór, którzy zmarli w ciągu 30 dni od rozpoczęcia chemioterapii. W badaniu, które następnie zostało opublikowane w The Lancet Oncology…