Ośrodki Leczenia Niepłodności w zmowie cenowej!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów (UOKiK) ukarał karą grzywny Związek Polskich Ośrodków Leczenia Niepłodności i Wspomagania Rozrodu (ZPOLNiWR) za niedozwolone ustalanie cen na usługi medyczne w ramach swojej organizacji! Polskie prawo zakazuje wspólnego ustalania cen przez organizacje przedsiębiorców zrzeszających różne podmioty gospodarcze. Dowodem na zmowę cenową mogą być nie tylko wewnętrzne dokumenty, ale również prywatna…